I dette blogindlæg har vi samlet nyttig vinduesviden, som vil klæde dig godt på, inden du f.eks. træffer beslutningen om at investere i nye energivinduer.

Når man taler om energi i relation til vinduer, er det svært at komme udenom sidstnævntes betydning for din varmeregning. I en gennemsnitsbolig forsvinder syv procent af varmen ud gennem vinduerne, men er vinduet gammelt kan varmetabet være op til fem gange så stort som varmetabet gennem en ydervæg. Det er dog vigtigt at huske på, at vinduet også kan tilføre varme med solens hjælp. Her følger nogle særligt vigtige begreber, som er udslagsgivende for, hvilket energimærke et givent vindue bliver tildelt.

Energitilskud

Omhandler vinduets evne til at isolere og optage varme. Det er altså en betegnelse for forholdet mellem varmetabet indefra og ud til det fri, og varmetilskuddet fra solen, som er med til at varme boligen op. Flere aspekter indgår imidlertid i regnestykket om vinduets energitilskud. Der skal nemlig bl.a. tages hensyn til sprosser, rammer og karme, samt om vinduet har en kompositkant, der minimerer kuldebroen (et sted i huset, hvor varmen nemmere slipper ud og kulden derfor lettere bliver lukket ind). Derudover rudens g-værdi.

U-værdi

Varmetabet gennem vinduet anføres som en U-værdi. Jo lavere U-værdi, jo lavere varmetab.

Eref

Et udtryk for vinduets energibalance i fyringssæsonen (som angiver, hvornår det er nødvendigt at have varme på i boligen. Ofte angivet som 1/10-30/4). En positiv Eref værdi betyder, at der bliver lukket mere varme ind end ud, dvs. at vinduet giver et decideret energitilskud til boligens opvarmning.

G-værdi

Betegnelsen for den andel af solens varme, der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (=100%) og rudens g-værdi (gg) er 0,62 (=62%), betyder det, at 62% af solens varme går igennem ruden. Med andre ord: jo højere g-værdi, jo mere varme. Vinduets g-værdi angives ”gw” og er uundgåeligt lavere end rudens g-værdi (gg), da der jo ikke kommer varme ind gennem ramme og karm. Af samme grund er vinduets glasandel også et vigtigt parameter at have in mente, når vinduets g-værdi (gw) skal udregnes.

Glasandel

gvaerdi.png

Arealet af ruden (det areal man kigger igennem) divideret med det samlede vinduesareal, inklusiv ramme og karm, men eksklusiv fuge. En høj faktor medfører et bedre lys, et bedre solvarmeindfald igennem vinduet, og får dermed alt i alt en positiv indvirkning på vinduets samlede energitilskud.

Ovenstående betegnelser er blandt de faktorer som indgår i Energistyrelsens energimærkeordning for vinduer. Energimærkerne viser på en skala fra A-F – som du måske kender det fra køleskabe, opvaskemaskiner, elpærer etc. – hvor energirigtigt vinduet er.

Når du skifter vinduer eller bygger nyt, er det i dag et lovkrav, at du skal vælge A- eller B-mærkede energivinduer. A-mærkede til helårsboliger og B-mærkede til fritidsboliger. 

Du er selvfølgelig altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for hjælp og/eller vejledning. Det kunne være at du har et spørgsmål til udskiftning fra ældre vinduer til energivinduer eller andet, som vi rigtig gerne vil hjælpe med!