Bæredygtige vinduer image

Bæredygtige vinduer

Christian
Skrevet af Christian Ahlberg02.11.2023

Indholdsfortegnelse

Arrow icon related to the table of content

Når du handler hos Klar, er du sikret vinduer og døre i høj kvalitet. Udover at vores produkter har et flot design, vil vi også støtte en mere bæredygtig fremtid. Som et led i vores bæredygtige tiltag bliver alle Klars vinduer og døre produceret i Estland med langsomt voksende fyrretræ fra FSC-certificerede leverandører. Men hvilken betydning har det for bæredygtigheden? Og hvordan kan vinduer og døre fra Klar ellers være bæredygtige? Læs mere herunder.

Hvad betyder en FSC-certificering?

Hos Klar bruger vi træ fra FSC-certificerede skove til alle vores vinduer og døre i træ og træ/alu. Køber du et FSC-mærket produkt, kan du være helt sikker på, at det kommer fra et ansvarligt skovbrug. Selve certificeringen er bygget på 10 principper, hvor en skovejer skal leve op til hvert princip, inden de må anvende FSC-certificeringen.

  1. Alle gældende love, aftaler, konventioner, traktater og forordninger skal overholdes.

  2. Arbejdstagernes økonomiske og sociale velfærd skal opretholdes og forbedres.

  3. Hvis et oprindeligt folk ejer, bruger eller forvalter et skovområde, som berøres af skovejerens driftsaktiviteter, skal folkets rettigheder anerkendes og respekteres.

  4. Skovejeren skal bidrage til lokalsamfundets økonomiske og sociale velfærd.

  5. Skovområdet skal forvaltes effektivt for at styrke og sikre en miljømæssig og økonomisk bæredygtighed samt sociale fordele.

  6. Alle miljøværdier og økosystemtjenester i skovområdet skal vedligeholdes eller genoprettes. Der må ikke skabes en negativ påvirkning af miljøet.

  7. Der skal være en dokumenteret driftsplan. Denne skal indeholde omfanget, intensiteten og eventuelle risici af driften. Planen skal opdateres med viden fra overvågning, så den kan tilpasses. Derudover skal der være grundig dokumentation til at instruere skovpersonale, berørte interessenter samt begrunde beslutninger i forhold til driften.

  8. Skovejeren skal påvise, at der er overvågning og evaluering af driftsmålene.

  9. Høje bevaringsværdier skal bevares og fremmes i forhold til forsigtighedsprincippet.

  10. Al driftsaktivitet skal overholde FSC’s principper.

Disse principper er bygget op om målet at værne skovene for fremtidige generationer og stoppe flere klimaforandringer som følge af skovbrug. Med FSC-certificeringen kan vi sørge for, at alle de træer, som vi bruger i vores produktion, sikrer forholdene for biodiversiteten, vandmiljøet, skovarbejdere og oprindelige folk. Derudover forhindrer en FSC-mærkning afskovning i skovområderne, hvor vi får vores træer fra.

Energimærkning og energibesparelser

For at leve op til Energistyrelsen og VinduesIndustriens energikrav benytter vi os af Energimærkningsordningen til vores vinduer og døre. Denne ordning sikrer dig, at vores produkter lever op til kravene om energioptimering samt BR20-reglementet om energirigtige vinduer. Energimærkningen er en skala fra A til F, hvor energimærke A eller energiklasse 1 er den bedste. Et vindue eller en dør i energiklasse 1 har derfor en god isoleringsevne og energiforbrug, der sikrer dig enten et neutralt eller positivt energiforbrug. Alle vores 3-lags-produkter er med energimærkning A og kan derfor bruges til helårsboliger.

Ved at bruge produkter i energiklasse 1 bidrager du til en mere bæredygtig fremtid, da disse vinduer og døre hjælper dig med at minimere dit energiforbrug. Og så skader det heller ikke, at du også kan spare penge ved at vælge energirigtige produkter.