60% rabat
Forstå energivinduers isoleringsevne: u-værdi og Eref image

Forstå energivinduers isoleringsevne: u-værdi og Eref

Indholdsfortegnelse

Arrow icon related to the table of content

I dette blogindlæg finder du nyttig vinduesviden, som vil klæde dig godt på til at forstå hvordan vinduer isolerer og hvad de forskellige betegnelser betyder for isoleringsevnen.

Det kan være vigtig viden for dig, at have inden du træffer beslutningen om at investere i nye energivinduer.

Måden dine vinduer bevarer energien i dit hjem har stor betydning for din varmeregning. I en gennemsnitsbolig forsvinder syv procent af varmen ud gennem vinduerne, men er vinduet gammelt kan varmetabet være op til fem gange så stort som varmetabet gennem en ydervæg. Det svenske energitilsyn, Energimyndigheten, har for nyligt skrevet at op til en tredjedel af husets varme forsvinder igennem to-lags-glas.

Men hvordan forstår du så lige, hvor godt dit vindue er til at isolere huset?

Her følger nogle begreber, som er betydelige for hvilket energimærke et givent vindue får tildelt.

Hvad er vinduets energitilskud?

Vinduets energitilskud er vinduets evne til at isolere og optage varme.

Det er altså en betegnelse for:

  • Forholdet mellem varmetabet indefra og ude til det fri

  • Forholdet mellem varmetilskuddet fra solen, som er med til at varme boligen op.

Flere aspekter kan indgå i regnestykket om vinduets energitilskud. Der skal nemlig tages hensyn til vinduets sprosser, rammer og karme, samt om vinduet har en kompositkant, der minimerer kuldebroer. Derudover er der også rudens g-værdi.

En kuldebro: Et sted i huset, hvor varmen nemmere slipper ud og kulden derfor lettere bliver lukket ind. Ved vinduer kommer det typisk når der bruges varmeledende materialer der går direkte igennem og derfor er i kontakt med både den indvendige og udvendige del af huset.

Hvilke andre begreber skal jeg kende om om energitilskud?

U-værdi

U-værdien viser varmetabet gennem vinduet og er hele elementets isoleringsevne. Jo lavere U-værdi, jo lavere varmetab.

Du kan hos Klar vælge imellem 2-lags glas med en u-værdi på 1,31-1,33 og 3-lags glas med en u-værdi på 0,79.

Når du vælger vinduer og døre skal du huske at tjekke, hvad u-værdien er for det pågældende element.

Eref

Eref er et udtryk for om vinduet er godt eller negativt for husets samlede varmebalance. Det tager udgangspunkt i fyringssæsonen. Fyringssæsonen angiver, hvornår det er nødvendigt at have varme på i boligen.

Eref er en vægtet udregning der inkluderer U-værdi, G-værdi samt glasandel.

En positiv Eref betyder, at der bliver lukket mere varme ind i boligen igennem solens energi, end der kommer ud igennem varmetab. Det vil sige at vinduet giver energitilskud til boligens opvarmning.

G-værdi

G-værdi er betegnelsen for den andel af solens varme, der trænger igennem vinduet og glasset. Kort sagt betyder g-værdi at jo højere g-værdi, jo mere varme.

Det betegnes som:

  • gg = Glassets varmetilskud fra solen

  • gw = Elementets varmetilskud fra solen

Der adskilles altså for g-værdien afhængig af om solens varme kommer igennem selve elementet eller glasset.

Vinduets g-værdi (gw) er uundgåeligt lavere end rudens g-værdi (gg), da der ikke kommer lige så meget varme ind gennem ramme og karm. Af samme grund er vinduets glasandel også et vigtigt parameter at have in mente, når vinduets g-værdi (gw) skal udregnes.

Eksempel: Hvis mængden af solvarme udenfor er 1 (=100%) og rudens g-værdi (gg) er 0,62 (=62%), betyder det, at 62% af solens varme går igennem ruden.

Glasandel

Når du skal kigge på glasandelen bliver det lidt matematisk. Da beregningen er:

Glasandel = rudens areal (det areal man kigger igennem) / samlet vinduesareal + ramme + karm - fuge.

En høj glasandel betyder bedre lys og derved et bedre solvarmeindfald igennem vinduet. Det giver alt i alt en positiv indvirkning på vinduets samlede energitilskud.

Ovenstående betegnelser er blandt de faktorer som indgår i Energistyrelsens energimærkeordning for hvor energieffektivt et vindue er. Energimærkerne viser på en skala fra A-F – som du måske kender det fra køleskabe, opvaskemaskiner, elpærer og mere.

Når du skifter vinduer eller bygger nyt, er det i dag et lovkrav, at du skal vælge A- eller B-mærkede energivinduer:

  • Energimærke A vinduer er lovkrav til helårsboliger

  • Mindst Energimærke B vinduer er lovkrav til fritidsboliger (du må også gerne vælge energimærke A vinduer til fritidsboliger)

3-lags glas fra Klar opfylder de nye energikrav og har energimærke A. 2-lags glas har energimærke B.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for hjælp eller vejledning. Det kunne være at du har et spørgsmål til udskiftning fra ældre vinduer til energivinduer eller andet, som vi rigtig gerne vil hjælpe dig med!