Bygningsreglementet er til for at sikre, at krav og muligheder følger med tiden, så vi i Danmark bygger både konkurrence- og bæredygtigt, såvel som energirigtigt og sikkert.

Den 1. juli 2016, trådte det nye bygningsreglement BR15 i kraft, og erstattede dermed det eksisterende BR10. Det medførte en række ændringer i kravene til både vinduer og døre, som bl.a. skal være mere energivenlige.

I dette indlæg har vi udvalgt og samlet fem af de vigtigste punkter, bl.a. om energimærke, kuldebro og ventilation, så du kan blive godt klædt på til at købe vinduer og døre, der tager sig flot ud og overholder de nye bestemmelser.

1. Energimærker

energiaklasse_br15.png
Kravene til vinduernes energimærke er blevet skærpet. Når du skal isætte nye vinduer, skal de nu som minimum have energimærke B. Dette gælder både udskiftning og nybyggeri. Hvis du vil være ekstra fremtidssikret og bygge efter lavenergiklasse 2020, skal du vælge vinduer med energimærke A. Denne energiklasse kræver nemlig, at husets energiramme ikke overstiger 20 kWh/m2/år. Energirammen er et udtryk for bygningens samlede energimæssige tilstand, herunder solindfald, ventilation og indeklima m.m.

2. Redningsåbninger

Kravene til redningsåbninger er i princippet ikke blevet ændret, men kontrollen af, om de bliver overholdt, er blevet skærpet. Undlader du for eksempel at følge reglerne – og skal du senere sælge din bolig – får du nu automatisk en ”K3 anmærkning” i tilstandsrapporten. Reglerne om redningsåbninger er vigtige for din og din families sikkerhed, så er du det mindste i tvivl, bør du altid kontakte en byggesagkyndig. Hos Klarvinduer står vi naturligvis altid til rådighed med kyndig vejledning.

3. Kuldebroer

Bygningsdele der ligger mod det fri, heriblandt vinduer og døre, må kun indeholde kuldebroer i et uvæsentligt omfang. Det vil populært sagt sige, at du nu – ved isætning af nye vinduer – i højere grad end tidligere skal sikre dig, at der bliver isoleret grundigt mellem det nye vindue og den eksisterende bygning.

4. Varmetabet

Varmetabet.png

Vinduer og døre må ikke forøge varmetabet væsentligt som følge af fugt, blæst eller uhensigtsmæssig luftgennemgang.

5. Ventilationen

Bygninger skal ventileres tilfredsstillende for at sikre et godt indeklima, god luftkvalitet og fugtforhold! Når du skal udskifte vinduer og døre, skal du derfor sikre dig, at din boligs ventilationsforhold forbedres tilsvarende. De nye vinduer og døre gør simpelthen dit hus meget mere tæt end tidligere og reducerer kraftigt den ”naturlige” ventilation, du før havde med dine gamle vinduer. For at undgå for eksempel kondens, råd og skimmelsvamp, skal du derfor sikre dig ordentlig ventilation og udluftning!

I de ovenstående punkter har vi, for læsevenlighedens og forståelsens skyld, undladt at inkludere specifikke værdier, såvel som udeladt nærmere tekniske forklaringer, herunder om dimensionerede transmissionstab og linjetabskoefficienter. Sådanne udregninger afhænger af den enkelte bolig og af det specifikke projekt, og bør generelt overlades til fagkyndige personer.

Punkterne 2-5 indeholder derudover forhold, som kan være svære at vurdere på egen hånd, og har du i denne forbindelse spørgsmål eller kommentarer, er du naturligvis mere end velkommen til at kontakte os hos Klarvinduer. Vi stiller altid vores ekspertise, herunder mangeårige brancheerfaring, til rådighed, hvad enten du har spørgsmål om BR15 eller om et konkret vinduesprojekt.

Herudover rådgiver vi dig naturligvis også gerne om de andre forhold, der spiller en rolle, når du skal udskifte vinduer. Iht. BR15 er der nemlig, ud over energi, også andre ting du bør have med i overvejelserne, hvis du skal isætte nye vinduer og døre. Hvis du fx skal renovere, skal de nye vinduer og døre passe ind i byggestilen, og du kan med fordel medtænke mulighederne for lysindfald, såvel som støjbegrænsning.

På den måde får du et funktionelt resultat som både overholder BR15-kravene, og samtidig bibeholder din boligs stilmæssige udtryk. Samlet set kan du dermed få en stilsikker løsning, som er grøn, bæredygtig og økonomisk overkommelig.